Registracija
Gydytojo
pasirinkimas
Vizito datos ir laiko
pasirinkimas
Vizito tikslo
nustatymas
Registracijos
pateikimas

Slaptažodžio suteikimas

Pagal asmens kodą ir pavardę sistema patikrins ar priklausote kuriai nors įstaigos apylinkei ir suteiks slaptažodį toliau registruotis pas gydytoją.